Stevns Fødevarenetværk
Email Udskriv PDF

Velkommen til Stevns fødevarenetværk

Vi er en sammenslutning af fødevareproducenter med base i Stevns Kommune.

Du kan finde os på diverse markeder rundt om på Sjælland, hvor flere af vores medlemmer er flittige deltagere. Eller du kan kontakte producenterne direkte via vores hjemmeside.

 

Generalforsamling 2013

Der afholdes generalforsamling i netværket torsdag d. 14. november kl. 20.00 i Hellested hallens kantine

Dagsorden:

 

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af regnskab, ved kassereren.

5. Fremlæggelse af budget, ved kassereren.

6. Forslag fra bestyrelsen, ingen forslag

7. Forslag fra medlemmerne, ingen indkomne forslag

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9. På valg er Anni Cassias, modtager genvalg

Charlotte Mannstedt, modtager ikke genvalg

Kirstine B. Bjerre, modtager genvalg

Allan S. Pedersen udtræder i utide. ”1 år tilbage”

Jf. vedtægten vælges en repræsentant til bestyrelsen blandt

medlemmer udenfor kommunen.

Suppleanter, 2 pers. vælges for 1 år

10.Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor ( vælges for 2 år , er valgt i 2012)

Revisor-suppleant for 1 år

11.Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelse foreslår samme kontingent ( 600 kr. ekskl. moms ) for

medlemmer i Stevns Kommune.

For andre medlemmer foreslår bestyrelsen 150 kr. ekskl. moms.

12.EventueltHøstmarked

Hvert år afholder vi høstmarked hos Engvang Frugt i Strøby i midten af september.

Øvrige markeder

Du kan møde os på Bondens Marked:

2. november

7. december

Julemarked på Hotel Stevns:

1. december